Spurt med Kurt – løbeprogrammet virker!!!

 

2016-05-22 14.00.012016-05-22 14.02.012016-05-22 17.16.18

Det har været en aktiv forsommer for løbeklubben med deltagelse i Mikkeler Beer-run og Copenhagen Marathon. Deltagelse i netop marathonløbet har været genstand for en del diskussion, da løbeklubben jo principielt vender sig mod alt hvad der kan betegnes som ekstremsport. Resultatet blev at kun et medlem tilmeldte sig og gennemførte løbet, mens et medlem deltog på de første 8 og sidste 7 kilometer og et medlem alene deltog på de sidste 7 kilometer – der jo er kendt som løbets hårdeste distance.

De to løb viser, at løbeklubbens 4-dages program (der løbes en kort rute på under 4 km mandag, onsdag og fredag morgen og en rute på ca 6 km søndag) giver en god grundform. Dette understreges af at der er muligt at træne sig op til en fuld Marathon med ganske beskeden ekstra træning i månederne op til løbet.

 

Sommer på vej

LøbebenVi har tidligere behandlet dress-code på løbeturen og navnlig det helt afgørende spørgsmål: hvornår kan man løbe i bare ben? Løbeklubben lægger stor vægt på medlemmernes fysiske fremtræden, og et enkelt medlem har så sent om for en måned siden indkøbt særdeles moderigtige løbetights i USA som ses her til venstre.

 

På det seneste har der imidlertid været et stigende pres på løbeklubben fra en række af lokalsamfundets kvinder, der vil vide, hvornår de kan forvente at se os i bare ben. Emnet er blevet behandlet og vi er glade for at meddele at vi skifter til sommerbeklædning

Bare ben: onsdag 13/4 kl 7.00

 

/Z

BREAKING: Løbeklubben enige om NEJ til folkeafstemningen

Når de tro samfundsstøtter og bedsteborgerligere medlemmer af Frederiksberg-løbeklubben “Spurt med Kurt” den 3.december træder ind på Skolen på Duevej, bliver det for at stemme Nej!

Løbeklubben har taget udfordringen fra lokalsamfundet op. Mange har spurgt os: “Hvad mener løbeklubben om folkeafstemningen.” Vi har vejet argumenterne for og imod afskaffelsen (eller “omdannelsen” som der noget misvisende står på stemmesedlen) af EU-retsforbeholdet, og vi er glade for at kunne meddele, at vi efter mange løbetures diskussioner og dybdegående analyser nu er klar med en enstemmig anbefaling: Løbeklubben siger altså NEJ.

Løbeklubben er tilhængere af EU.

Løbeklubben går ind for dansk deltagelse i Europol og er iøvrigt grundlæggende tilhængere af de 22 retsakter der er på bordet.

Men løbeklubben kan ikke lide at blive manipuleret. Løbeklubben kan ikke lide at blive talt ned til. Løbeklubben kan godt lide demokrati – og løbeklubben mener ikke man skal tage let på suverænitetsafgivelse. Derfor synes vi det er rigtig fint, at det kræver en folkeafstemning eller 5/6 af folketinget at afgive suverænitet, for vi kan jo ikke få den igen, når vi først har afgivet den.

Så hvis man havde spurgt os om de 22 retsakter, havde vi sagt ja.

Nu har man desværre spurgt os om vi vil have de 22 retsakter OG om vi iøvrigt vil give folketinget ret til i fremtiden at afgive suverænitet som det passer dem indenfor retsområdet.

Løbeklubben har været til vælgermøde, hvor Frederiksbergs egen Jane Jørgensen (Venstremand, og dermed uden egen vilje og ja-siger) slog fast, at man ikke aner hvad der sker hvis man stemmer nej. Vores problem er er, at dette jo er dobbelt sandt hvis man stemmer ja – så aner man ikke hvilke (potentielt set tåbelige) EU-regler, et tydeligvis meget EU-begejstret (og tør vi vel sige: EU-underdanigt) flertal i folketinget vil stemme for. I modsætning til mange andre tåbeligheder et folketing kan vedtage, kan suverænitetsafgivelser ikke gøres om.

 

Hvordan skal vi så håndtere den “kaotiske” situation der opstår, hvis vi stemmer nej og vi ikke længere kan være en del af Europol? I modsætning til mange, har vi faktisk stor tillid til at danske politikere og embedsmænd, og vi tror at de igen vil kunne håndtere en situation, hvor flertallet i folketinget ikke er i overnesstemmelse med flertallet i befolkningen. Vi tror at politikere i de øvrige EU-lande såvel som i Danmark er interesseret i at få en aftale, så Danmark ikke pludselig står uden for samarbejdet på politi- og terror-omårdet. Navnlig i den nuværende situation med terror-trusler mod Europa.

Så til Jane Jørgensen: Nej – man ved sjældent præcis hvad der sker, når man træffer store beslutninger. Derfor bør man se på de grundlæggende principper der er i spil. Dette er ikke en folkeafstemning for eller imod EU. Det er en folkeafstemning om hvordan vi afgiver suverænitet klistret på en afstemning om Europol og nogle andre ting, de fleste er enige om. Det er ikke OK!

BREAKING: Folkeafstemning truer med at splitte løbeklubben

 

justitia

Spurt med Kurt har pålagt sig selv at hjælpe lokalområdet med at få belyst komplekse problemstillinger og give gode, veloplyste råd. Således også i forbindelse med den kommende folkeafstemning, hvor målet for klubben er at nå frem til en fælles holdning. I denne måned er en stor del af de fælles ressourcer allokeret til undersøgelse af emnet. To medlemmer hælder på basis af de indledende sonderinger til et nej, mens den tredje i udgangspunktet er positiv.

I de kommende uger vil sonderingerne blive videreformidlet på her på bloggen og medlemmerne har planlagt sig selv at deltage i offentlige møder, for at få mere information. Gode ideer til møder modtages gerne i kommentarfeltet.

Endledende bringer vi her nej-sidens væsentligste bekymringer på dette tidspunkt:

Går vi på kompromis med et grundlæggende princip om overgivelse af suverænitet til EU? Idag skal der 5/6 af folketinget eller en folkeafstemning til for at overgive kompetence til EU. I fremtiden kan et almindeligt flertal i folketinget overgive beføjelse på hele retsområdet. “Tilvalg” betyder tilvalg for et flertal i folketinget.

Det kan da vist ikke rigtig rulles tilbage, vel?  Når først et tilfældigt flertal i folketinget har overgivet magten på et område kan vi vist dårligt får det tilbage. Det kunne f.eks. være efter et jordskredsvalg hvor et tosse-parti pludselig har fået en masse stemmer på grund af en eller anden sag, hvor folk er blevet trætte af de gamle partier

Vi må da kunne få en ordning med EU om Europol uden at gå all-in. Det øvrige EU må da være interesseret i et samarbejde med os om Europol, ligesom de må være det med andre lande uden for EU. Løbeklubben har medlemmer, der gerne vil deltage i den danske forhandlingsdelegation efter et nej, hvis ja-partierne ikke mener det er muligt at få en aftale hjem.

 

Vejen til gudekroppen II – Påklædningen

I løbeklubben “Spurt med Kurt” hylder vi streng disciplin når det gælder træningsprogrammet (se selvstændig blogpost om dette) mens vi bekender os til den højeste grad af diversitet, når det gælder påklædningen på løbeturen. Her kan det enkelte medlem lade sin personlighed skinne igennem, og gennem tøjvalget kan man sende lige de signaler, man har lyst til.

ben

Således kunne man på dagens løbetur se såvel helt bare ben som fuldt tildækkede ben og også den mere pikante  “lagkage”, hvor man skifter mellem påklædt og afklædt i lag fra strømperne og op.

Der er dog enkelte regler for påklædningen – regler pålagt løberne af klubbens passive medlemmer: der må ikke løbes i bare ben i perioden 1/11 til 1/3, af hensyn til helbreddet.

Spurt mod skavankerne

Vi får hver uge bekræftet at løbeprogrammet “Spurt med Kurt” repræsenterer den højeste indsigt når det gælder vedligehold af den voksne gudekrop. Meniskenskader og slidgigt rammer mange, og således også et medlem af løbeklubben. I denne uge kom der imidlertid godt nyt fra behandlersystemet: programmet synes at have positiv effekt, og operation og andre indgreb er afblæst. Vi er sikre på at baggrunden er den vedholdende træningskadence med løb hver anden dag UDEN at man overanstrenger led gennem for lange ture eller tåbelige “vi skal have pulsen helt op i det røde felt”-spurter. Og så naturligvis kostprogrammet, hvor bl.a. rødvin og proteiner spiller en vigtig rolle. Mere om det senere.

Dopingkampen

Modsat fodboldverdenen har vi ingen problemer med at erkende brugen af kosttilskud for at optimere vores løbeform. Det er blandt medlemmerne ikke ualmindeligt at indtage 2 tabletter med calciumcarbonat og D-vitamin, 1 multivitamintablet samt 10 ml islandsk torskelevertran.

/K

Femte Juni Plads boringer – den rigtige historie

Vi er blevet ført bag lyset – så enkelt er det! Borebisser og entreprenørselskab fortalte os, at der var tale om Metroprøvebordinger under Femte Juni Plads, men det er tilsyneladende langt fra sandheden.

Ifølge kommunens hjemmeside er der derimod tale om “bassinledninger”, der skal håndtere regnvandet ved skybrud. Boringerne skulle ske uden gener for beboerne og uden at beskade træerne.

Læs mere her: Kommunens beskrivelse

 

Bassin

 

Fransk rødvinsmarathon – Marathon på den rigtige måde

Spurt med Kurt vender sig generelt mod enhver sportsudøvelse der drives til ekstremer, og det er den offcielle holdning, at Marathonløb ikke er sundt. Vi har været nødt til at revidere vores holdning. Et medlem har deltaget – og fuldført – et rødvinsmarathon. Dette er naturligvis først og fremmest et klart bevis på træningsprogrammets overlegne effekt. Dernæst er selve konceptet jo den mest udsøgte begmand til den udbredte og forfejlede kombination af motion og afholdenhed.

 

28121941.jpg

En kort gennemgang af løbets centrale elementer følger her:

Efter løbeturen – “In praise of Fraise”

fraise

Dagens løbetur endte med smagning af “sommer på flaske”, fremstillet af Kurt selv. Der var almindelig enighed blandt klubbens medlemmer om denne driks mange fortræffeligheder og potentielt brede anvendelsesmulighed. Efter løbeturen blev den indtaget ren, eller “neat” som det vist hedder. Her er der tale om en sød og vel nærmest likøragtig oplevelse, der givetvis vil bidrage til genoprettelse af sukkerbalancen efter træningen. Energidrik for voksne, kunne man sige.

Anvendelsen slutter naturligvis ikke her, og en hurtig brainstorm frembragte da også forskellige cocktail-varianter der med fordel kunne forsøges. En blanding med hvidvin synes oplagt ligesom en blanding med champagne helt sikkert vil blive forsøgt ved en senere lejlighed. En såkaldt “Kurt Royal”

Sommer på flaske kan laves på flere forskellige måde, men denne er lavet på følgende vis:

Indkøb af to flasker vodka (750 ml vodka 40-50%), 2 kg sukker og 2 bakker jordbær.

Jordbærerne renses godt og toppen fjernes, herefter skæres jordbærerne i skiver og placeres i en skål med et rumfang på omkring 5l.

Sukkeropløsningen laves ved at blande 550ml vand og 550ml sukker i en mindre gryde. Sukkeropløsningen opvarmes til kogepunktet, mens man rørrer i opløsningen for at sikre, at sukkeret bliver fuldstændigt opløst i vandet. Sukkeropløsningen fjernes fra varmen og sættes til afkøling (sluttemperatur omkring 300K).

Efter afkøling af sukkeropløsning hældes denne over jordbærerne og man maser jordbærerne med en træske. Efter 10-15 min. hældes de to flasker vodka over i skålen med jordbær og sukkeropløsning, lad nu være med at spilde eller drikke noget af vodkaen. Man blander det hele sammen og hælder blandingen over i et par store sylteglas, der lukkes tæt. Man placerer glassene i et mørkt og køligt skab eller i sin store vinkælder i 6-7 dage. Derefter filtres væsken og man har sommer på flaske.

/K